Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace dětského hřiště Františkovská
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2023 10:58:52
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu. Bližší informace, včetně kompletní zadávací dokumentace, naleznete na profilu zadavatele E-ZAK.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_SH_Frantiskovska_akt.pdf (884.44 KB)