Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - modernizace a energetické úspory
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2023 09:18:41
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec - modernizace a energetické úspory".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD BD Nad Sokolovnou 616 - projektová příprava OK.pdf (1.04 MB)