Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování změny Z2_A územního plánu Liberec
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2023 13:29:51
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel upravuje část zadávací dokumentace, viz přiložený dokument.

Za předložené nabídky předem děkujeme

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_Z2_A.pdf (347.13 KB)
- DI - priloha_3_Z2_A_ SOD.doc (141.50 KB)