Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba komunikace ul. Šrámkova, úsek mezi křižovatkami s ul. Švermovou a ul. Žákovskou
Odesílatel Petra Ošťádalová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2023 10:44:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku "Souvislá údržba komunikace ul. Šrámkova, úsek mezi křižovatkami s ul. Švermovou a ul. Žákovskou". Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- _fin_ZD_Souvisla_udrzba_komunikace_ul._Sramkova.pdf (1.02 MB)