Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Jizerský potok, Liberec – údržba poškozeného koryta ř. km 0,399 – 0,435
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2023 09:10:34
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Jizerský potok, Liberec – údržba poškozeného koryta ř. km 0,399 – 0,435".

Za předložené nabídky předem děkujeme

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- _fin_ZD_Jizersky_potok_-_udrzba_poskozeneho_koryta.pdf (1.04 MB)