Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání a instalace herních prvků
Odesílatel Petra Ošťádalová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2023 14:35:35
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Dodání a instalace herních prvků".
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- _fin_ZD_Dodani_a_instalace_hernich_prvku.pdf (883.91 KB)