Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2023 10:21:10
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Vysvetleni_a_zmena_ZD_I.pdf (666.44 KB)
- Příloha č. 7 - Výkaz výměr, aktuální.XLSX (942.22 KB)