Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Na Výběžku - modernizace venkovního sportoviště, 1. etapa
Odesílatel Petra Ošťádalová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2024 13:02:23
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "ZŠ Liberec, Na Výběžku - modernizace venkovního sportoviště, 1. etapa".
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- _fin_ZD_ZS_Liberec_Na_Vybezku_-_modernizace_sportoviste_1._etapa.pdf (382.52 KB)