Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - III
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2024 09:33:15
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - III". Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_rekonstrukce_mostu_LB-222_Ke_Hluboke_-_III_OK.pdf (355.06 KB)