Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka automobilu pro statutární město Liberec 2024
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2024 09:48:05
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Dodávka automobilu pro statutární město Liberec 2024". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_Dodavka_automobilu_pro_SML_2024_upr.pdf (294.83 KB)