Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - III
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2024 15:09:46
Předmět Změna zadávací dokumentace (DI 1)

Vážení dodavatelé,
z důvodu zpracování dotazů obdržených v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - III" prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek a to do 3. 5. 2024 do 10:00 hodin.
Za podané nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Změna ZD I..pdf (172.30 KB)