Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - III
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2024 09:40:52
Předmět Změna zadávací dokumentace (DI 3)

Vážení dodavatelé,
z důvodu zpracování dotazů obdržených v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Rekonstrukce mostu přes železniční trať LB - 222, ul. Ke Hluboké - III" prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek a to do 17. 5. 2024 do 10:00 hodin.
Za podané nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Změna ZD III..pdf (172.20 KB)