Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kulturní a kreativní centrum Linserka - stavební práce II
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2024 09:06:43
Předmět Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Vysvetleni_a_zmena_ZD_I.pdf (213.69 KB)
- Kniha svítidel.pdf (621.77 KB)
- příloha č. 6 ZD - aktuální výkaz výměr.xlsx (1.48 MB)
- D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika Výkresová část.pdf (603.30 KB)