Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Souvislá údržba komunikace Pastýřská
Odesílatel Jitka Pourová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2012 10:40:33
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadávací dokumentace


Přílohy
- ZADÁVACÍ DOK.- Pastýřská.doc (231.00 KB)
- výkaz výměr.xls (178.50 KB)
- SOD- Pastýřská.doc (240.00 KB)
- Příloha č. 4 - Vzor ČP o nabídce.doc (23.00 KB)
- Příloha č. 3 - Vzor prohlášení uchazeče.doc (23.00 KB)
- Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dle § 53 ZVZ.doc (42.50 KB)
- Příloha č. 1 - Vzor titulního listu nabídky.doc (38.00 KB)

Původní zpráva

Datum 21.03.2012 09:05:13
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Žádám o poskytnutí zadávací dokumentace
Děkuji