Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa
Odesílatel Helena Hrubešová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2013 13:53:51
Předmět Výzva

Vyzýváme tímto zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa“ k podání nabídky a prokázání kvalifikace.


Přílohy
- Oznámení o zahájení zadávacího řízení.pdf (1.33 MB)