Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „MŠ Rosnička Liberec – výměna oken“
Odesílatel Petra Tomínová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2013 16:12:22
Předmět Výzva

V rámci zadávacího řízení „MŠ Rosnička Liberec – výměna oken“, Vás vyzýváme k předložení cenové nabídky. Děkujeme za spolupráci.


Přílohy
- Oznámení o zahájení ZŘ.pdf (291.10 KB)