Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec - vybavení zahrad MŠ herními prvky
Odesílatel Eliška Štochlová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2014 08:53:25
Předmět Výzva

Vážení uchazeči,
tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec - vybavení zahrad MŠ herními prvky". Více informací naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou.
Předem děkujeme za předložení nabídky.


Přílohy
- Oznámení o zahájení.pdf (131.04 KB)
- zadávací dokumentace.pdf (498.40 KB)