Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 22.04.2020 13:00
ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 29.04.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 16.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vnitřní vybavení
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 14.04.2020 10:00
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 22.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 21.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - stavba
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 06.04.2020 10:00
Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2020 06.04.2020 13:00
Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2020 13.04.2020 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2020 20.04.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016