Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 28.06.2021 10:00
Revitalizace lesoparku Fibichova - část II. - výsadby
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 24.06.2021 12:00
Revitalizace lesoparku Fibichova - část I. - arboristika
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 24.06.2021 12:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy III - Na Pláni, Lipová, Blažkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 24.06.2021 10:00
Přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky statutárního města Liberec
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2021 28.06.2021 10:00
Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2021 02.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016