Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 15.06.2020 09:00
Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2020 10.06.2020 10:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 03.06.2020 13:00
Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 10.06.2020 13:00
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 05.06.2020 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2020 10.06.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016