Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 16.02.2021 10:00
ZŠ Liberec, Švermova – oprava sportovní podlahy v malé a velké tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 26.01.2021 10:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2020 01.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016