Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a vegetační úpravy na veřejném pohřebišti v Ruprechticích, respektive jde o regeneraci a založení rozptylové loučky na tomto pohřebišti. Prováděné práce jsou vzhledem ke své časové náročnosti a prostorové omezenosti rozděleny na dvě etapy. První etapa zahrnuje přípravné práce a hrubé stavební úpravy včetně řezu stromů lezeckou technikou, opatření novým mobiliářem (lavičky), úpravu komunikace a dláždění plochy z žulové kostky. Druhá etapa se týká úprav na vegetaci tj. výsadba keřů, výsadba trvalek a okrasných trav, založení parkového trávníku, založení květnatého trávníku atd.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.02.2018 09:00
Datum zahájení: 12.01.2018 10:38
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: