Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – komunikace Dr. Milady Horákové
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: UPOZORNĚNÍ:
V postupu zadání je chybně uveden druh řízení. Správné údaje jsou následující:

Druh řízení: ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ

Režim veřejné zakázky: PODLIMITNÍ


Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace stávajícího stavu komunikace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vybudování nového světelného signalizačního zařízení dle projektové dokumentace. Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.03.2018 10:00
Datum zahájení: 22.02.2018 13:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: