Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Vodafone Czech Republic a.s.
IČO: 25788001
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 12 316 008,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 14 902 369,68 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.06.2018