Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DPS Borový vrch čp. 1031 a 1032, Liberec – modernizace výtahů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace výtahů v domě s pečovatelskou službou v ulici Borový vrch čp. 1031 a 1032 v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Jedná se o vypracování realizační projektové dokumentace a výměnu dvou výtahů za výtahy evakuační s 45 minutovou dobou, po kterou musí fungovat bez dodávky elektrického proudu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.09.2018 09:30
Datum zahájení: 09.08.2018 08:36
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: