Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Bc. Patrik Blajer
IČO: 03069532
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 388 252,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 469 785,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 22.10.2018