Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení pro azylový dům, kdy se jedná o vybavení kancelářských prostor a společných prostor pro uživatele (klienty) pobytového sociálního zařízení. Objekt azylového domu se nachází na adrese Věkova 318/14, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.11.2018 13:00
Datum zahájení: 19.10.2018 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: