Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokalita Jeřmanická - Česká
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavební úprava geometrie ramen křižovatky vč. nového dispozičního řešení autobusových zastávek. Součástí úpravy křižovatky je pak dále vybudování nového děleného přechodu pro chodce v ulici Česká a nového místa pro přecházení na rameni křižovatky Jeřmanická. Dále budou vzhledem k výše uvedeným úpravám vozovky v křižovatce zřízeny nové úseky chodníků. Díky úpravám křižovatky a s ohledem na nové chodníky dojde k úpravám i na veřejném osvětlení, k přeložce nadzemního vedení CETIN a k položení chráničky pro kabel UPC.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 01.07.2019 11:00
Datum zahájení: 03.06.2019 08:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: