Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Navýšení kapacit MŠ Pastelka - stavba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu, částečná rekonstrukce stávající budovy a zajištění bezbariérovosti celého objektu Mateřské školy „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace (dále jen „MŠ Pastelka“) v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898. Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mailem: posta@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.12.2019 09:00
Datum zahájení: 01.10.2019 15:01