Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je dodávka maximálně 20 kusů dieselových nízkopodlažních dvounápravových, třídveřových autobusů MHD, délky do 13 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Součástí plnění bude nadále technická dokumentace k nabízeným autobusům, technická dokumentace k dodaným komponentům, které nejsou součástí základní výbavy autobusu, zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu dodávaných autobusů a zajištění záručního servisu. S vybraným dodavatelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu v délce trvání 4 roky.
Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v zadávací dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: lavicka@dpmlj.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.01.2020 10:00
Datum zahájení: 20.12.2019 12:53