Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce bytového domu a přilehlého pozemku v Liberci III – Jeřáb, Orlí 139/5, (stojící na p. p. č. 1616, 4024 v k. ú. Liberec) se stávajícími 6 bytovými jednotkami, kdy rekonstrukcí vznikne 12 bytových jednotek, v rámci akce „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 20.02.2020 10:00
Datum zahájení: 17.01.2020 11:00