Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení účelného a efektivního řízení projektu (tzv. supervize), tj. dohled nad činnostmi spojenými se zpracováním projektové dokumentace, následných stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a stavebních úpravách Městského plaveckého bazénu v Liberci (dále také jako „projekt“) včetně kompletního zajištění BOZP, kolaudace a dokončení.

Předmětem závazku bude komplexní rozsah činnosti projektového řízení, tzn. odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům projektu a vyhodnocení prací. Součástí plnění je rovněž zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření, včetně event. vypracování oponentních posudků projektové dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.04.2020 10:00
Datum zahájení: 20.02.2020 10:00