Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SANTAL spol. s r. o.
IČO: 42408121
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 2 058 401,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 490 665,21 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 25.03.2020