Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava komunikace a chodníků v ulici Zahradní v Liberci po předcházející rekonstrukci inženýrských sítí (plynovodu, kanalizace a vodovodu). Konkrétně se jedná o úsek komunikace od křižovatky s ulicí Londýnská po křižovatku s ulicí Norská o celkové délce 400 m s šíří vozovky 6,3 – 7,3 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Ing. Nikola Martinetz, +420 485 243 216,
e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 16.04.2020 10:00
Datum zahájení: 26.03.2020 10:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: