Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výsadby s následnou pětiletou péči o dřeviny různých druhů a velikostí (dle seznamu, výkazu výměr – příloha č. 4 ZD), přičemž při výsadbě budou vždy použity stromy s balem a zapěstovanou korunou, nikoliv např. špičáky. U keřů budou použity rostliny s balem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.04.2020 10:00
Datum zahájení: 23.03.2020 13:09
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: