Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění výmaleb v bytových domech v majetku statutárního města Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je průběžná opakovaná výmalba bytů a domů v majetku statutárního města Liberec včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny, na základě aktuální potřeby zadavatele dle jeho dílčích objednávek po dobu čtyř let od nabytí účinnosti smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: datová schránka (ID 7c6by6u), systém E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mail (posta@magistrat.liberec.cz), pošta adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.05.2020 10:00
Datum zahájení: 14.04.2020 13:00