Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z prostředků Evropské Unie – Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci tohoto projektu bude rekonstruován objekt ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov, příspěvková organizace, který se nachází na pozemku p. č. 1000 v katastrálním území Liberec.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.06.2020 10:00
Datum zahájení: 04.06.2020 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: