Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PERENA Liberec, s.r.o.
IČO: 25005731
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 6 892 492,80 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 8 339 916,29 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2020