Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provedení procesního a personálního auditu v Magistrátu města Liberec (dále také jako „magistrát“ nebo „úřad“).
Hlavním cílem procesního a personálního auditu je zvýšení efektivity fungování úřadu, zhodnocení stávajícího stavu a navržení odpovídajícího personálního zajištění chodu úřadu včetně identifikace úzkých míst a rizik. Dále návrh budoucího stavu procesů ve formě modelů a komentářů k dílčím částem a změnám, či potvrzení stávajícího stavu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: datová schránka (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mail: posta@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.12.2020 10:00
Datum zahájení: 09.11.2020 10:59