Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec, Orlí – multisenzorické prostory v 1 NP
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky jsou stavební úpravy, jejichž cílem je ze stávajícího bytu školníka v 1NP budovy základní školy Orlí v Liberci, který již není využíván, vybudovat multisenzorické místnosti, tzv. snoezelen, které budou využívány při výuce dětí s těžkým typem postižení.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.01.2021 10:00
Datum zahájení: 01.12.2020 09:29
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):