Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava sociálního zázemí v 1 PP tělovýchovného pavilonu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy, jejichž cílem je modernizovat sociální zařízení, šatny a umývárny pro chlapce a dívky v 1. PP tělovýchovného pavilonu základní školy Dobiášova v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že stavba je rozdělena do různých stavebních objektů - 174a - SO 02 až 174e – SO 06. Předmětem plnění této veřejné zakázky je pouze stavební objekt 174c – SO 03!!!

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.04.2021 10:00
Datum zahájení: 15.03.2021 09:59
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):