Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Adaptační strategie pro Liberec II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování strategického dokumentu Adaptační strategie na změnu klimatu statuárního města Liberec (dále jen „Adaptační strategie“), jehož součástí bude manažerské shrnutí, analytická, návrhová a implementační část a akční plán k Adaptační strategii. Adaptační strategie bude zpracovaná pro časový horizont k roku 2040 pro všechna katastrální území statutárního města Liberec. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů FM Norska.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.04.2021 10:00
Datum zahájení: 19.03.2021 09:30
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):