Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“. V rámci tohoto projektu bude rekonstruován objekt odloučeného pracoviště MŠ Klášterní na adrese Husova 991/35, 460 01 Liberec, Staré Město. Během těchto prací bude zatepleno podkroví budovy, vyměněny otvorové výplně, realizována sanace a povrchová ochrana obvodových stěn, rekonstruovány terasy, demontovány, repasovány a zpětně namontováno zábradlí teras, rekonstruovány navazující a doplňkové konstrukce.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.04.2021 10:00
Datum zahájení: 19.03.2021 11:34
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):