Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 484 848,10 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 586 666,20 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.03.2021