Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování právních služeb pro město Liberec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování právních služeb pro zadavatele formou uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli na dobu určitou. Právní služby budou spočívat v komplexním právním poradenství souvisejícím s činností zadavatele. Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Ing. Nikola Martinetz, e-mail.: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz,
tel.: +420 485 243 216
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.05.2021 10:00
Datum zahájení: 26.04.2021 08:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: