Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova, Liberec – modernizace a stavební úprava kotelny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výměna topného zdroje, včetně měření a regulace, nového zdroje ohřevu TUV a stavební úprava kotelny objektu Mateřské školy U Bertíka, Purkyňova 458/19, 460 01 Liberec 14, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.08.2021 10:00
Datum zahájení: 16.07.2021 10:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: