Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Park Petra Bezruče - arboristika
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou arboristické práce v parku Petra Bezruče, Liberec. Bude provedeno arboristické ošetření stromů a instalace vazeb. Dále bude provedena likvidace vzniklé dřevní hmoty štěpkováním s odvozem na deponii zadavatele. Dřevní hmota o průměru větším než 15 cm bude odvezena na deponii zadavatele bez štěpkování.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: datová schránka (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mail (posta@magistrat.liberec.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.08.2021 10:00
Datum zahájení: 28.07.2021 13:06