Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově“.

Výstavbou vznikne celkem 49 nových sociálních bytů. Celý objekt tvoří pouliční řadu podél ulice Na Žižkově, Liberec a bude realizován v rámci I. etapy dostupného městského bydlení, které má vzniknout na místě bývalého školního areálu v městské části Rochlice.
Tato etapa zahrnuje výstavbu obytného bloku se čtyřmi samostatnými vchody, celkem se v objektu nachází 4-5 podlaží s bytovými jednotkami.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.09.2021 10:00
Datum zahájení: 05.08.2021 13:33
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):