Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FC Slovan Liberec - odrazová stěna tréninkového hřiště
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace odrazové stěny, která se stane součástí tréninkových ploch hráčů kopané, zahrnující výměnu stávajícího ocelového oplocení a osazení betonových prefabrikátů do části stávajícího plotu v délce 30 m na p.č. 5395/1 a 5395/5, k.ú. Liberec (areál FC Slovan), včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Zejména se jedná o výměnu současného ocelového oplocení za betonové prefabrikáty L, založené na štěrkovém podsypu a vyrovnávacích drátokamenných gravitačních konstrukcích (gabionech). Na prefabrikátech bude instalována nová ochranná síť.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@seznam.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.09.2021 10:00
Datum zahájení: 31.08.2021 10:58