Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu Uran, Liberec
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce objektu URAN.
Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu, jehož majitelem je statutární město Liberec a slouží pro účely administrativy Magistrátu města Liberce a Městské policie Liberce. Budova byla postavena v roce 1969. Jde o sedmipodlažní částečně podsklepený objekt s ocelovým skeletem a s obvodovým pláštěm z tzv. Boletických panelů. Budova dlouhodobě vykazuje nevyhovující podmínky z hlediska technického stavu, a proto je nutné přistoupit k její rekonstrukci.

Projekt řeší opravu v podobě výměny stávajícího lehkého obvodového pláště od 2.NP až 7.NP. Zděné/betonové stěny 1.NP budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Bude provedena výměna všech fasádních výplní otvorů a s tím související kompletní výměna otopných těles včetně zřízení klimatizace v kancelářských prostorách a sanitárních zařízení. Tyto práce budou prováděny z ekonomických důvodů za plného provozu objektu po etapách, které budou součástí projektu POV.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kontakt: Mgr. Lucie Jírová
oddělení veřejných zakázek
e-mail: jirova.lucie@magistrat.liberec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.10.2021 10:00
Datum zahájení: 23.07.2021 11:15
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):