Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 12 969 444,60 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 693 027,97 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.11.2021