Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Aktualizace a zpřesnění Územní studie krajiny – část LANDUSE/LANDCOVER (LULC) pro ORP Liberec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je aktualizace a zpřesnění LULC, kterým objednatel disponuje jako jedním výstupů územní studie krajiny pro ORP Liberec pro celé správní území obce s rozšířenou působností Liberec.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.02.2022 10:00
Datum zahájení: 24.01.2022 11:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: