Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 14
Konečná cena zakázky: 8 797 380,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 556 856,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 12.04.2012